آدرس دفتر مرکزی:

ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه 17، پلاک 22، کدپستی 1513833611

تلفن:

02188725434-43

فکس:

02188713487

ایمیل:

export@dashco.ir

.

آدرس کارخانه:

قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای شمالی، حکمت 11

.

تلفن:

02832222842-3

فکس:

02832222642

.

پیام خود را ارسال کنید